Disclaimer

Het samenstellen en onderhouden van de site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. Veilig Thuis Flevoland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van de informatie en adviezen op deze website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie.

Indien op deze site wordt verwezen naar informatie of websites van andere partijen, dan is Veilig Thuis Flevoland niet verantwoordelijk voor de door deze partijen geboden informatie, producten of diensten.

Copyright
De informatie is eigendom van Veilig Thuis Flevoland en mag niet zonder schriftelijke toestemming vooraf worden overgenomen of openbaar gemaakt. Dat geldt ook voor het beeldmateriaal. Op alle foto’s, filmpjes en illustraties van deze website is auteursrecht van toepassing. Waar gebruik gemaakt is van elders verkregen informatie hebben we expliciet aan bronvermelding gedaan.