Over Veilig Thuis Flevoland

Veilig Thuis Flevoland is het advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld in Flevoland. Alle betrokkenen – slachtoffer, kinderen, pleger en omstanders - kunnen bij Veilig Thuis Flevoland terecht voor informatie, advies of meldingen. Veilig Thuis Flevoland is onderdeel van Blijf Groep.

We geven advies

Mensen die zich zorgen maken over de veiligheid van iemand in hun omgeving kunnen bellen met Veilig Thuis. Veilig Thuis kijkt samen met de beller welke stappen er ondernomen kunnen worden, of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Ons advies kan van alles inhouden, tips om uw veiligheid te vergroten, tips over hulp die u een ander kunt bieden.

Bellers kunnen bezorgde burgers zijn of professionele beroepskrachten in bijvoorbeeld zorg of onderwijs. Professionals kunnen gebruik maken van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

We doen onderzoek

Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. Veilig Thuis praat dan met iedereen in het gezin en met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid. We doen dat zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat.

Maar lukt dat niet en is het voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig, dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn.

Is na onderzoek hulp nodig dan organiseren we de hulp.

We werken samen

Om ons werk te kunnen doen, werkt Veilig Thuis samen met veel organisaties, zoals de hulpverleners in uw gemeente, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie en justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.

We organiseren hulp

Soms is snel duidelijk wat er nodig is in een gezin. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp organiseren. Meestal zal Veilig Thuis een hulpverlener uit de gemeente inschakelen. Deze hulpverlener gaat  samen met het gezin aan de slag om de veiligheid te herstellen. Het gezin heeft dan zelf geen contact met Veilig Thuis.

We zijn onderdeel van Blijf Groep

Veilig Thuis Flevoland is onderdeel van Blijf Groep. Hierdoor hebben wij als enige Veilig Thuis organisatie in Nederland direct toegang tot de expertise van de collega’s op het gebied van opvang en hulpverlening van Blijf Groep.

Blijf Groep biedt opvang en ondersteuning aan vrouwen, kinderen en mannen die te maken hebben met huiselijk geweld. Blijf Groep heeft locaties in Noord Holland en Flevoland. Voor meer informatie over Blijf groep, kijk op www.blijfgroep.nl.